Rejestracja uczestników

XI Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych Zabełków 24 .06. 2018 boisko LKS Zabełków* Imię (tylko pierwsza litera) i nazwisko kierowcy:
* Miejscowość
* Pojazd nazwa marka model
* Rok produkcji pojazdu
* Pasażer (osoby towarzyszące) ile osób


* pola z gwiazdką są obowiazkowe


Wpisowe 30 zł/os (tabliczka , śniadanie, obiad , kawa, kołacz oraz inne pamiątkowe gadżety) Podane dane są tylko do wiadomości organizatora i nie będą wykorzystane do innych celów Każdy pojazd uczestniczący w zlocie powinien mieć ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie (wyjątek stanowią eksponaty nieruchome nie korzystające z dróg publicznych). W zlocie mogą brać udział pojazdy wyprodukowane do 1988 r.